آغاز به کار مجتمع قضایی ویژه زندانیان

آغاز به کار مجتمع قضایی ویژه زندانیان
همه مراحل رسیدگی به پرونده متهمان زندان‌ها در مجتمع قضایی ویژه زندانیان انجام می‌شود.
منبع خبر : iribnews.ir