از سرقت ۳۰ ترابایت اطلاعات رژیم صهیونسیتی تا لو رفتن اطلاعات شخصی شان با «عصای موسی»

از سرقت ۳۰ ترابایت اطلاعات رژیم صهیونسیتی تا لو رفتن اطلاعات شخصی شان با «عصای موسی»


از سرقت 30 ترابایت اطلاعات رژیم صهیونسیتی تا لو رفتن اطلاعات ...

از سرقت 30 ترابایت اطلاعات رژیم صهیونسیتی تا لو رفتن اطلاعات ...

عصای موسی- (Moses Staff) که از 3 هفته پیش بیسابقهترین حملات ...

عصای موسی- (Moses Staff) که از 3 هفته پیش بیسابقهترین حملات ...
از سرقت ۳۰ ترابایت اطلاعات رژیم صهیونیستی تا لو رفتن اطلاعات شخصی شان با «عصای موسی»

گروه هکری
منبع خبر : iribnews.ir