تخصیص دوباره یک و نیم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو (پیک بامدادی ۱۴۰۲/۰۵/۰۹)

تخصیص دوباره یک و نیم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو (پیک بامدادی ۱۴۰۲/۰۵/۰۹)
در حالی وزیر بهداشت از تخصیص دوباره یک و نیم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو خبر داده است که سال گذشته طرح دارویار برای حذف ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره و رسیدن یارانه دارو به بیماران سبب شده بود قاچاق دارو ۱۵ درصد کاهش یابد ...

تخصیص دوباره یک و نیم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو (پیک ...

تخصیص دوباره یک و نیم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو (پیک ...

تخصیص دوباره یک و نیم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو (پیک

تخصیص دوباره یک و نیم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو (پیک
تخصیص دوباره یک و نیم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو (پیک ...

تخصیص دوباره یک و نیم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو ... - Vista.ir

تخصیص دوباره یک و نیم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو ... - Vista.ir
www.iribnews.ir › فیلم › پادکست

فیلم - تیتر جدیدترین و آخرین اخبار ایران و جهان

فیلم - تیتر جدیدترین و آخرین اخبار ایران و جهان
در حالی وزیر بهداشت از تخصیص دوباره یک و نیم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو خبر داده است که سال گذشته طرح دارویار برای حذف ارز ترجیحی ...

فیلم - تیتر جدیدترین و آخرین اخبار ایران و جهان

فیلم - تیتر جدیدترین و آخرین اخبار ایران و جهان
تخصیص دوباره یک و نیم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو (پیک

Search For دا - تیتر جدیدترین و آخرین اخبار ایران و جهان

Search For دا - تیتر جدیدترین و آخرین اخبار ایران و جهان
hamrahangsm.ir › فیلم

Search For پی - تیتر جدیدترین و آخرین اخبار ایران و جهان

Search For پی - تیتر جدیدترین و آخرین اخبار ایران و جهان
در حالی وزیر بهداشت از تخصیص دوباره یک و نیم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو خبر داده است که سال گذشته طرح دارویار برای حذف ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره ...

Search For الحویطی - تیتر جدیدترین و آخرین اخبار ایران و جهان

Search For الحویطی - تیتر جدیدترین و آخرین اخبار ایران و جهان
تخصیص دوباره یک و نیم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو ... - Vista.ir

تخصیص دوباره ارز ترجیحی به دارو - بازار

تخصیص دوباره ارز ترجیحی به دارو - بازار
vista.ir › فیلم › پادکست
منبع خبر : iribnews.ir