خدمت رسانی ۵۱ هزار گروه جهادی در روستا‌ها و مناطق محروم کشور

خدمت رسانی ۵۱ هزار گروه جهادی در روستا‌ها و مناطق محروم کشور


خدمت رسانی ۵۱ هزار گروه جهادی در روستاها و مناطق محروم کشور

خدمت رسانی ۵۱ هزار گروه جهادی در روستاها و مناطق محروم کشور

فعالیت ۵۱ هزار گروه جهادی در مناطق روستایی - خبرگزاری صدا و سیما

فعالیت ۵۱ هزار گروه جهادی در مناطق روستایی - خبرگزاری صدا و سیما
خدمت رسانی ۵۱ هزار گروه جهادی در روستاها و مناطق محروم کشور

فعالیت ۵۱ هزار گروه جهادی در مناطق روستایی - خبرگزاری صدا و سیما

فعالیت ۵۱ هزار گروه جهادی در مناطق روستایی - خبرگزاری صدا و سیما
www.iribnews.ir › اقتصادی › کشاورزی،روستا و عشایر

خدمت رسانی 51 هزار گروه جهادی در روستا ها و مناطق محروم کشور - خبر فارسی

خدمت رسانی 51 هزار گروه جهادی در روستا ها و مناطق محروم کشور - خبر فارسی
رئیس بسیج سازندگی کشور، گفت: جریان جهادی کشور به عنوان یک فناوری نوین انقلاب در مناطق روستایی و محروم در ۱۲ عرصه از جمله طرحهای محرومیت ...

فعالیت ۵۱ هزار گروه جهادی در سراسر کشور/برنامه ریزی آبرسانی به ۱۰ ...

فعالیت ۵۱ هزار گروه جهادی در سراسر کشور/برنامه ریزی آبرسانی به ۱۰ ...
فعالیت ۵۱ هزار گروه جهادی در مناطق روستایی - خبرگزاری صدا و سیما

فعالیت 51 هزار گروه جهادی در مناطق روستایی - خبر فارسی

فعالیت 51 هزار گروه جهادی در مناطق روستایی - خبر فارسی
بر اساس آمار سازمان بسیج سازندگی، گروه های جهادی هم اکنون در بیش از 80 درصد مناطق روستایی و صعب العبور مشغول خدمت رسانی هستند بگفته رئیسِ ...

قرارگاه های منطقه ای نقش مهمی در انسجام گروه های جهادی دارند+ فیلم - ایرنا

قرارگاه های منطقه ای نقش مهمی در انسجام گروه های جهادی دارند+ فیلم - ایرنا
فعالیت ۵۱ هزار گروه جهادی در مناطق روستایی - خبرگزاری صدا و سیما

گزارش ارزیابی جریان های جهادی در کشور (با تأکید برگروه های جهادی ...

گزارش ارزیابی جریان های جهادی در کشور (با تأکید برگروه های جهادی ...
www.iribnews.ir › اقتصادی › کشاورزی،روستا و عشایر

[PDF] گزارش ارزیابی جریان های جهادی در کشور

[PDF] گزارش ارزیابی جریان های جهادی در کشور
رئیس سازمان بسیج سازندگی از خدمت رسانی گروههای جهادی در ۸۰ درصد مناطق صعب العبور در بخش عمرانی، آبرسانی، فرهنگی، آموزشی و ارتقای اقتصاد ...
منبع خبر : iribnews.ir