کاهش شدید نرخ رشد تولید داخلی چین در سال ۲۰۲۲ به ۳ درصد

کاهش شدید نرخ رشد تولید داخلی چین در سال ۲۰۲۲ به ۳ درصد
بر اساس آمار، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۲۲ به ۳ درصد کاهش یافت.
منبع خبر : mehrnews.com