قراردادهای نفتی با ایران را حمایت می‌کنیم

قراردادهای نفتی با ایران را حمایت می‌کنیم
وزارت بازرگانی چین با صدور بیانیه ای تصریح کرد: از قراردادهای نفتی خود با ایران حمایت می‌کنیم.
منبع خبر : mehrnews.com