بازگشایی مهدهای کودک از فردا

بازگشایی مهدهای کودک از فردا
رئیس سازمان تعلیم و تربیت گفت: مهدهای کودک در شهرهای غیر از شرایط قرمز کرونایی می‌توانند از فردا با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی فعالیت خود را آغاز کنند.
منبع خبر : mehrnews.com