زورگیران خشن شهریار در دام پلیس

زورگیران خشن شهریار در دام پلیس
رئیس پلیس غرب استان تهران از دستگیری سه متهم سرقت به عنف یک خانم در شهرک وائین شهریار خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir