شهرداری‌ها ۱۵ روزه پروانه ساخت صادر می‌کنند

شهرداری‌ها ۱۵ روزه پروانه ساخت صادر می‌کنند
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: شهرداری‌ها بر اساس مصوبه شورای عالی اداری، ۱۵ روز برای صدور پروانه ساخت مهلت دارند ضمن این که مکلف هستند به تدریج این زمان را به یک هفته کاهش دهند.
منبع خبر : iribnews.ir