انتشار دانشنامه مصور مشاهیر ایران به زبان فرانسه

انتشار دانشنامه مصور مشاهیر ایران به زبان فرانسه
این دانشنامه بزرگ دارای ۳۰۰ صفحه است که در قطع رقعی منتشر شده و «نوا‌های ایران» نامیده شده است.
منبع خبر : iribnews.ir