پرداخت بیش از ۶۲۵ هزار وام ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن

پرداخت بیش از ۶۲۵ هزار وام ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن
از ابتدای سال تاکنون بیش از ۶۲۵ هزار وام ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن پرداخت شده است.
منبع خبر : iribnews.ir