آشنايي با حریفان ایران در کشتی قهرمانی جوانان جهان

آشنايي با حریفان ایران در کشتی قهرمانی جوانان جهان
قرعه کشی وزن‌های دهگانه رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جوانان جهان در صوفیه بلغارستان برگزار شد.
منبع خبر : iribnews.ir