تغییر سامانه ارسال فهرست حق بیمه تامین اجتماعی در کرمانشاه

تغییر سامانه ارسال فهرست حق بیمه تامین اجتماعی در کرمانشاه
مدیر کل تامین اجتماعی کرمانشاه از تغییر سامانه ارسال فهرست و پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی خبر داد.
منبع خبر : yjc.news