الزام مدیران راه و شهرسازی به بارگذاری اطلاعات در سامانه

الزام مدیران راه و شهرسازی به بارگذاری اطلاعات در سامانه
رئیس مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی از الزام مدیران راه و شهرسازی به به روز رساني اطلاعات در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir