آخرین وضعیت لیگ برتر و اردو‌های تیم ملی فوتبال

آخرین وضعیت لیگ برتر و اردو‌های تیم ملی فوتبال
سهیل مهدی، مسئول برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتبال در مورد آخرین وضعیت لیگ برتر و اردو‌های تیم ملی می‌گوید.
منبع خبر : iribnews.ir