درخشش دانش آموزان مرودشتی در مسابقات قهرمانی وزنه برداری نوجوانان جهان

درخشش دانش آموزان مرودشتی در مسابقات قهرمانی وزنه برداری نوجوانان جهان
سه مدال طلا و یک عنوان چهارم جهان، سهم دانش آموزان مرودشتی از مسابقات قهرمانی وزنه برداری نوجوانان جهان شد.
منبع خبر : yjc.news