سخنان ظریف درباره اشتباه خود در انکار استفاده از کلمه تعلیق در برجام‌

سخنان ظریف درباره اشتباه خود در انکار استفاده از کلمه تعلیق در برجام‌
وزیر امور خارجه سابق کشورمان گفت: در مجلس به اشتباه گفتم در برجام کلمه ساسپنشن (تعلیق) وجود ندارد.
منبع خبر : iribnews.ir