اوقات شرعی هجدهم خرداد ماه در سمنان

اوقات شرعی هجدهم خرداد ماه در سمنان
امروز چهارشنبه، هجدهم خرداد ماه، هشتم ذی القعده، هشتم ژوئن است.
منبع خبر : iribnews.ir