اوقات شرعی بیست و هشتم خرداد ماه در سمنان

اوقات شرعی بیست و هشتم خرداد ماه در سمنان
امروز شنبه، بیست و هشتم خرداد ماه، هجدهم ذی القعده، هجدهم ژوئن است.
منبع خبر : iribnews.ir