اوقات شرعی بیست و نهم فروردین ماه در سمنان

اوقات شرعی بیست و نهم فروردین ماه در سمنان
امروز دوشنبه، بیست و نهم فروردین ماه، شانزدهم رمضان، هجدهم آوریل است.
منبع خبر : iribnews.ir