اوقات شرعی بیست و سوم دی ماه در سمنان

اوقات شرعی بیست و سوم دی ماه در سمنان
امروز پنج شنبه، بیست و سوم دی ماه، دهم جمادی الثانی، سیزدهم ژانویه است.
منبع خبر : iribnews.ir