مواضع کویت در قبال توطئه‌های منطقه‌ای، آگاهانه است

مواضع کویت در قبال توطئه‌های منطقه‌ای، آگاهانه است
رئیس‌جمهور، مواضع کویت را در قبال توطئه‌های منطقه‌ای، آگاهانه توصیف کرد و با یادآوری مناسبات خوب ایران و کویت در گذشته، تاکید کرد که باید روابط دوکشور به عنوان دو دوست قدیمی به ظرفیت واقعی خود بازگردد.
منبع خبر : iribnews.ir