تعرفه‌های بیمه کشاورزی متناسب با ارزش جدید محصولات

تعرفه‌های بیمه کشاورزی متناسب با ارزش جدید محصولات
تعرفه‌های بیمه کشاورزی متناسب با قیمت محصولات و احتمال ضرر در سامانه جامع بیمه کشاورزی بارگذاری می‌شود.
منبع خبر : iribnews.ir