آماده شدن برای تمرین بزرگ پهپادی ارتش

آماده شدن برای تمرین بزرگ پهپادی ارتش
نخستین رزم پهپادی ارتش با شرکت صدها فروند از پهپادهای عملیاتی از فردا به مدت دو روز در سمنان آغاز می شود
منبع خبر : iribnews.ir