توسعه روش کشف دانشمندان برجسته جهان اسلام در جایزه مصطفی (ص)

توسعه روش کشف دانشمندان برجسته جهان اسلام در جایزه مصطفی (ص)
روش کشف دانشمندان برجسته جهان اسلام در جایزه مصطفی (ص) باتوجه به وجود پایگاه‌های علمی ـ استنادی در حوزه‌های مختلف علم و فناوری، شناسایی محققان و موضوعات تحقیقاتی مورد اهمیت دنیا همزمان با انتشار فراخوان پنجمین دوره جایزه مصطفی (ص) توسعه یافته است.
منبع خبر : iribnews.ir