تخریب و رفع خطر ۵۳ ملک مخروبه در کرمان

تخریب و رفع خطر ۵۳ ملک مخروبه در کرمان
شهردار منطقه چهار کرمان گفت: تخریب و رفع خطر ۵۳ ملک مخروبه و فرسوده در دستور کار شهرداری منطقه چهار قرار گرفته است.
منبع خبر : yjc.news