هنوز اتحادیه اروپا درباره تحریم روسیه به توافق نرسیده است

هنوز اتحادیه اروپا درباره تحریم روسیه به توافق نرسیده است
اعضای اتحادیه اروپا در نشست روز یکشنبه در شهر بروکسل بلژیک نتوانستند درباره تحریم نفت روسیه به یک توافق و اجماع نهایی برسند.
منبع خبر : iribnews.ir