تحول بنیادین آموزش و پرورش در ایستگاه مجلس

وزیر آموزش و پرورش اجرایی کردن و استقرار سند تحول بنیادین را در جلسه‌ای در حضور اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات تشریح کرد.
منبع خبر : iribnews.ir