برای اصلاح کیفیت سامانه ۱۲۴ وزارت صمت به خط شد

برای اصلاح کیفیت سامانه ۱۲۴ وزارت صمت به خط شد
معاون اول رئیس جمهور امروز بدون اطلاع قبلی در مرکز پاسخگویی سامانه ۱۲۴ حاضر شد و از روند فعالیت این سامانه بازدید کرد.
منبع خبر : iribnews.ir