پیام مکتوب امیر قطر به پادشاه عربستان

پیام مکتوب امیر قطر به پادشاه عربستان
ملک سلمان بن عبدالعزیز پیامی مکتوب را از طرف شیخ تمیم بن حمد آل ثانی دریافت کرد.
منبع خبر : yjc.news