محور مورد توافق گفتگو های وین، پایان دادن به ادعا‌های سیاسی و پایداری انتفاع اقتصادی

محور مورد توافق گفتگو های وین، پایان دادن به ادعا‌های سیاسی و پایداری انتفاع اقتصادی
مذاکره کننده ارشد ایران گفت: پایان دادن به ادعا‌های سیاسی مرتبط با مسایل پادمانی و ایجاد ضمانت‌های لازم برای اطمینان‌یابی از پایداری انتفاع اقتصادی از محورهای مورد توافق گفتگو‌های هیئت مذاکره کننده در وین بوده است.
منبع خبر : iribnews.ir