نقشه راه ۲۰ ساله همکاری ایران و روسیه تهیه می‌شود

نقشه راه ۲۰ ساله همکاری ایران و روسیه تهیه می‌شود
وزیر امور خارجه گفت: روسای جمهور ایران و روسیه، وزارت خارجه دو کشور را ملکف کردند برای تهیه نقشه راه ۲۰ ساله همکاری‌های بلندمدت اقدام کنند.
منبع خبر : iribnews.ir