فروش نفت در کاهش قیمت ارز تاثیر گذار است

فروش نفت در کاهش قیمت ارز تاثیر گذار است
کارشناس اقتصادی گفت: در دو روز اخیر, دلیل اصلی کاهش قیمت ها در بازار ارز را می توان افزایش فروش نفت توسط دولت دانست
منبع خبر : iribnews.ir