مقدم در پرتاب چکش در رقابت‌های بین‌المللی دو و میدانی قهرمان شد

مقدم در پرتاب چکش در رقابت‌های بین‌المللی دو و میدانی قهرمان شد
­رضا مقدم در پرتاب چکش رقابت‌های بین‌المللی دو و میدانی جام کازانوف (قزاقستان۲۰۲۲) قهرمان شد.
منبع خبر : iribnews.ir