۳۰۰ روستا فاقد دسترسی هستند

۳۰۰ روستا فاقد دسترسی هستند
استاندار کرمان گفت: هنوز دسترسی به ۳۰۰ روستا میسر نیست.
منبع خبر : iribnews.ir