آیت‌ الله‌ سبحانی بر اهمیت ذبح شرعی تاکید کرد

آیت‌ الله‌ سبحانی بر اهمیت ذبح شرعی تاکید کرد
آیت‌ الله سبحانی گفت: تمامی مراحل کشتار حیوانات حلال گوشت باید مطابق با فقه امامیه باشد.
منبع خبر : yjc.news