آتش سوزی در سفارت فرانسه در پایتخت بورکینافاسو

آتش سوزی در سفارت فرانسه در پایتخت بورکینافاسو
آتش سوزی در سفارت فرانسه در پایتخت بورکینافاسو در روز شنبه دیده و صدای شلیک چندین گلوله شنیده شد.
منبع خبر : iribnews.ir