روز دوم کوهپیمایی در استان مازندران

روز دوم کوهپیمایی در استان مازندران
اینجا الموت هست. روبروی معدن سنگ وآن طرف هم قله خشچال. در روز دوم کوه نوردی از ارتفاع ۳۲۰۰ و از مسیر روی یال تا ارتفاع ۳۵۰۰ متری صعود خواهیم کرد. طول مسیر ما ۱۸ کیلومتر هست وبه روستای میج ختم می‌شود.
منبع خبر : iribnews.ir