نرخ صفر مالیاتی ارزش اموال و دارایی‌های انتقال یافته به شرکت‏‌های آب و فاضلاب استانی

نرخ صفر مالیاتی ارزش اموال و دارایی‌های انتقال یافته به شرکت‏‌های آب و فاضلاب استانی
نرخ صفر مالیاتی ارزش اموال و دارایی‌های انتقال یافته به شرکت‏‌های آب و فاضلاب استانی | خبرگزاری صدا و سیما

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه‌ای ابلاغ کرد:

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ای، نرخ صفر مالیاتی ارزش اموال و دارایی‌های انتقال یافته به شرکت‏‌های آب و فاضلاب استانی مربوط به آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون واگذاری مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب مصوبه هیات وزیران را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرد.

نرخ صفر مالیاتی ارزش اموال و دارایی‌های انتقال یافته به شرکت‏‌های آب و فاضلاب استانیبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما, به نقل از رسانه مالیاتی ایران، دکتر داود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ای، نرخ صفر مالیاتی ارزش اموال و دارایی‌های انتقال یافته به شرکت‏‌های آب و فاضلاب استانی مربوط به آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون واگذاری مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب مصوبه نوزدهم مردادماه سال جاری هیات وزیران را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرد.

بر اساس ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی مذکور، مالیات ارزش اموال و دارایی‌های انتقال یافته به شرکت‏‌های آب و فاضلاب استانی از متولیان قبلی و همچنین از محل طرح‌های عمرانی غیرانتفاعی و نیز مبلغ حاصل از اجرای ماده (۳۳) قانون مزبور در مورد طرح‌های عمرانی انتفاعی که به شرکت آب و فاضلاب استانی منتقل شده یا می‌شود، با نرخ صفر محاسبه می‌شود.آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و ...

آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و ...

قانون واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب - مرکز پژوهشها

قانون واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب - مرکز پژوهشها
آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و ...

حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون واگذاری مالکیت مربوط به ...

حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون واگذاری مالکیت مربوط به ...
ماده۱۱ـ ارزش اموال و داراییهای انتقالیافته به شرکتهای آب و فاضلاب استانی ... آب و فاضلاب استانی منتقل شده یا میشود، مالیات آنها با نرخ صفر ...

نسخه چاپی قانون واگذاري مالكيت مربوط به تأسيسات آب و فاضلاب

نسخه چاپی قانون واگذاري مالكيت مربوط به تأسيسات آب و فاضلاب
قانون واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب - مرکز پژوهشها

لايحه واگذاري مالكيت مربوط به تأسيسات آب و فاضلاب

لايحه واگذاري مالكيت مربوط به تأسيسات آب و فاضلاب
ارزش اموال و دارایی های انتقال یافته به شرکتهای آب و فاضلاب استانی از ... که به شرکتهای آب و فاضلاب استانی منتقل شده یا می شود، مالیات آنها با نرخ صفر ...

قانون واگذاری مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب - اختبار

قانون واگذاری مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب - اختبار
حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون واگذاری مالکیت مربوط به ...

لایحه نحوه واگذاری اموال آب و فاضلاب اصلاح شد - خبرگزاری ایسنا

لایحه نحوه واگذاری اموال آب و فاضلاب اصلاح شد - خبرگزاری ایسنا
maliatman.com › تصویب نامه ها و تصمیم نامه ها

تعیین تکلیف مالکیت اموال و تاسیسات آب و فاضلاب - ایسنا

تعیین تکلیف مالکیت اموال و تاسیسات آب و فاضلاب - ایسنا
ماده ۱۱– ارزش اموال و دارایی های انتقال یافته به شرکت های آب و فاضلاب ... های آب و فاضلاب استانی منتقل شده یا می شود، مالیات آنها با نرخ صفر ...

[PDF] دستورالعمل دارئیهایی ثابت - مدیریت امور مالی

[PDF] دستورالعمل دارئیهایی ثابت - مدیریت امور مالی
نسخه چاپی قانون واگذاري مالكيت مربوط به تأسيسات آب و فاضلاب
منبع خبر : iribnews.ir